Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen en ten slotte veroveren. De centrale mogendheden moeten een sterk, zelfstandig, vereenigd Noorden wenschen, dat eiken veroveraar afweren kan. De belangen der Entente-mogendheden strijden in alle gewichtige opzichten met die der noordelijke staten. De belangen van de centrale mogendheden stemmen op alle gewichtige punten met de hunne overeen^ van den eisch van de vrijheid der zee tot de volkenrechtelijke en nationale vrijheid hunner landen.

Sluiten