Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in het algemeen de voorstelling van „noodzakelijkheid" doet gelden, daar weet men, dat het individu niet zijn hoogsten maatstaf in zijn eigen binnenste heeft. Want hij, die geleid wordt door het gevoel, dat de hoogste waarde in het eigen wezen van den menschelijken geest ligt, handelt niet door den dwang van een noodzakelijkheid, maar uit eigen vrijen wil. Doet zich dan iets uiterlijks voor als volstrekt noodzakelijk, dan strijdt hij er mede, totdat het op de plaats van een ondergeschikte waarde staat, of ontkomt aan het despotisme van de uiterlijke „noodzakelijkheid" door te vallen in den strijd om zijn bevrijding.

De krachten, die invloed hebben op de wereldpolitiek, zijn derhalve de grondmotieven van de geschiedenis in een werelddrama, waarbij ieder mensch mede speelt en zijn levensgeloof door zijn handelingen verraadt.

Sluiten