Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door W. P. VAN STOCKUM & ZOON zijn uitgegeven:

Over den Düitschen Volksaard. Indrukken van een stamverwant, 1914—1917, door Björn BjöRns.on.

Prijs f 1.75, franco per oost f 1$0

Hoe Uncle Sam Zijn Huis bouwde. Schets van de Buitenlandsche Politiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, door Pr. I. Daniels. Naar zijn opstellen in de „Preussische Jahrbüóhei*'',.

Prijs f 0.60, ftanco per post f 0.65

Vlaanderen na den Oorlog door Leo Picard.

Prijs f 0.4Ö, franco per post-f 0.45

Öe Waamsche Beweging door Mr dr: J. h. Labberton.

Prijs f 0.75, franco per post f 0.80

Engeland's Oorlog tegen de Neutralen, naar het Duitsch,./

Prijs f 0.70, franco per post f 0.75

Sluiten