Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARTIN US NIJHOFF - UITGEVER - 's-GRAVENHAGE

Cosijn, P. J., Altwestsachsische Grammatik. 1883. Svo. ƒ 7.20

Elnonensia. Monuments de la langue Romane et de la langue Tudesque du 9e siècle, recouverts par Hoffmann de Fallersleben et publiés avec une traduction et des remarques, par J. F. Willems. 2e éd 1845. Met facsim. gr. 8vo. ƒ 1.50

Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal. Tweede druk door N. van Wijk. Met registers der Nieuw-Hoogduitsche woorden. 1912. gr. 8vo. In linnen ƒ 18.—

Kern, H., Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der Salischen Franken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen. 1869. 8vo. ƒ 1.90

Stoett, F. A., Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis 2e geheel omgewerkte druk. 1909. 8vo. ƒ5 ; in linnen ƒ5,75

Verdam, J., Middelnederlandse!] Handwoordenboek. 1911. gr. 8vo.

In linnen ƒ 10.—

Verwijs, E. en J. Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek. (Met medewerking van S. J. Fockema Andreae) gr. 8vo. Prijs per aflevering 1 Gulden. Jaarlijks verschijnen 4 a 5 afleveringen. Verschenen:

Deel I. (A—C) Gld. 12.—; in half leder Gld. 15 —

n. (D—G) Gld. 17.—; , Gld. 20 —

III (H—K) Gld. 18.—; „ „ „ Gld. 21.— IV. (L—N) Gld 20.—; „ „ „ Gld. 23.—

V. (Oi Gld. 18.—; „ „ „ Gld. 21.—

VI. (Po—R) Gld. 14.-; Gld 17.—

VII. (S) Gld. 20.—; „ „ „ Gld. 23.—

„ VIII. (T—Verst) Gld. 20.—; „ „ „ Gld. 23.—

,, IX. aflevering 1—8 (Verst—Voremont). Door de buitengewone verhooging, zoowel van papier- als van drukprijzen, is de prijs van het negende (en laatste) deel op Gld. 1.25 per aflevering gesteld.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door M. de Vries, L. A. te Winkel, E. Verwijs, P J. Cosijn, C. C. Uhlenbeck, W. L. de Vreese, J W. Muller, A. Lodewijckx, A Kluyver, A. Beets, G. J. Boekenoogen, J. Heinsius, J A. N. Knuttel en R. van der Meulen. gr. 8vo. Prijs per aflevering f 1.—. Jaarlijks verschijnen 5 a 6 afleveringen. Complete deelen: I, IH/S, EU/?, IV, V, VI, VIII >, IX, X, XI. Tez. 12 dln. Van de nog niet complete deelen verscheen: III afl. 26—27, VII afl. 1—7, VIII afl. 13, XII afl. 1—6 en XIII afl. 1-5.

,N.B. De oorspronkelijke prijs van de thans verschenen 179 afleveringen bedraagt f 164.926 of zooveel mogelijk gebonden in 12 halflederen banden ƒ 200.926. Voor nieuwe inteekenaren slechts ƒ 92.— of zooveel mogelijk gebonden ƒ 128. — .

Wijk, N. van, Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavische Wetenschap en Slavische Cultuur. (25 April—3 Augustus 1914) 1915. 8vo. ƒ 0.60

Sluiten