Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

INLEIDING.

1. Medewerking der parlementen aan het vaststellen van

internationaal recht 1

2. Uiteenzetting van het doel dezer verhandeling. ... 1

3. Bezwaren bij het vaststellen van internationaal privaat¬

recht 3

4. Theorie van v. Verdross 3

5. Kritiek op die theorie. Internationaal gewoonterecht. . 4

6. Toepassing van die theorie bg wijziging der constituties 5

7. De clausula rebus sic stantibus. Eenige opmerkingen over

den inhoud der volgende hoofdstukken 9

HOOFDSTUK l

Het volkenrecht en het internationale privaat (administratief- en straf-)recht. Werking van tractaten.

8. De gewone theorie over het volkenrecht 13

9. De Staat is aan het tractaat gebonden 13

10. Bij de gewone opvatting van het volkenrecht wordt dit

geacht te zijn gescheiden van het verdere internationale recht 14

11. Karakter van verdragen volgens de gangbare opvatting 14

12. 13. Labands contractstheorie 15

14. Zorn en v. Verdross 17

15. De nieuwe beschouwing van het volkenrecht . . . . 17

16. Bij de in no. 6 bedoelde wijziging der constituties zal

ook met die nieuwe leer rekening moeten worden gehouden 18

17. Kan de wet aan het tractaat derogeeren, ook als wordt

aangenomen dat het tractaat een door het volkenrecht beheerscht contract is? , 19

Sluiten