Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

HOOFDSTUK H.

Het tractatenrecht in de constituties van eenige Staten.

Vereenigde Staten van Amerika.

18. De bepalingen . . ..... 21

19. Self-executing treaties 22

20. Verdragen die aan den wetgever regeling opdragen . . 24

21. De common law ,24

22. Conclusies 24

Engeland.

23. De constitutie. Common law. Statute law. Rechter en wet 25

24. Het ongeschreven volkenrecht als Engelsch recht/Natuur¬

recht 25

25. Austins school 26

26. Positieve school 26

27. Verdragen , 28

28. De wijze waarop de wet aan het verdrag werking verleent 29

29. Opmerkingen 30

Het Düitsche Rijk.

30. De bepalingen 30

31. Gesetz en Vertragsgesetz 31

32. Moeilijkheden waartoe de Reichsverfassung aanleiding

geeft 32

33. Mag de Rijksdag de uitvoering van een geratificeerd

verdrag weigeren? Daarover: von Mohl, Meier; (Gneist),

v. Rönne, Laband, Pitamic 32

34. Zorns theorie 34

35. Heilborn over de vraag of een wet aan een verdrag kan

derogeeren 34

Frankrijk.

36. Bepalingen. Verdragen aan de goedkeuring der Kamers

onderworpen 36

37. Amendement .37

38. De wet, niet het tractaat bindt 38

België.

39. Bepalingen. Verdragen aan de goedkeuring der Kamers

onderworpen • 38

40. Vorm dier goedkeuring 39

41. Amendement 39

42. Italië 39

Sluiten