Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostenrijk. Bladz.

43. Bepalingen 40

44. Verdragen die goedkeuring van het parlement behoeven 41

45. Wijze van goedkeuring 42

46. Afkondiging .42

47. Kracht van verdragen 43

48. Wet na de ratificatie 43

Zwitserland.

49. Bepalingen. Ratificeerend orgaan 43

50. Wet of tractaat ? 44

51. Referendum en tractaat 45

52. Bond en kantons 45

53. Noorwegen 46

54. Denemarken 46

Nederland.

55. Verdragen die eene bepaling, wettelijke rechten betreffende,

inhouden 47

56. Goedkeuring dier verdragen bjj de wet 47

57. Opvatting van den Hoogen Raad 48

HOOFDSTUK DJ. Voorstellen tot wijziging onzer Grondwet.

58. Voorstel van de Staatscommissie van 1905 50

59. Voorstel van de Staatscommissie van 1910 '50

60. 61. Prof. Struycken over dit voorstel 51

62. Regeeringsontwerp van 1913 52

HOOFDSTUK IV.

De wijze waarop de Nederlandsehe Grondwet bestaande moeilijkheden zon kunnen wegnemen, en bevorderlijk zou kunnen zijn aan de ontwikkeling van het Internationale recht, vooral indien zij door haar voorbeeld bewerkte dat de beginselen dier wijziging ook in andere constituties werden opgenomen.

63. 64. Beginselen 53

65. Inhoud der gedachte wijziging 55

66. Toelichting • , 56

67. Mogelijkheid van wijziging ook van sÊdere constituties 58

68. Tractaten-tractaat 59

69. Ontwikkeling van het internationale recht op den grond¬

slag van wijziging der constituties 59

70. Bezwaren tegen de bedoelde wijziging 60

Sluiten