Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men denke niet dat Labands contractstheorie in het algemeen den eisch stelt van eene wet na de ratificatie 1).

y. Het komt voor dat de eisch van een wet na de ratificatie niet wordt gesteld omdat het verdrag de onderdanen niet zou binden maar om formeele redenen (eenheid in de wetgeving, begrooting) 2).

Telkens wanneer het parlement geroepen wordt na de uitwisseling der ratificatieoorkonden, kan de vraag worden gesteld of er een rechtsplicht bestaat, in dien zin dat het parlement gehouden is niet van het verdrag af te wijken. Is amendement toegelaten ? Men onderscheide deze vraag wel van de in Duitschland door de wetenschap gestelde, in Frankrijk en België door de parlementen zelf beantwoorde vraag of amendement is toegelaten vóór de ratificatie.

Wanneer men meent dat de volksvertegenwoordiging na de ratificatie bevoegd is om te amendeeren 3) (omdat er geen volkenrecht bestaat, of omdat het volkenrecht in zijne werking beperkt is tot staten als zoodanig), dan moet men ook toegeven dat het parlement bevoegd is om het initiatief te nemen tot eene wet, die met een bestaand tractaat in strijd is 4).

1) Cf. nos. 12 en 13.

2) Cf. no. 19, I, a, 2.

3) Cf. no. 19, I, a, 2 laatste alinea; no. 19, I, b; no. 28.

4) Cf. no. 35.

Sluiten