Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den staat. Als dit geen regel van moraal is, dan schrijft de moraal ten slotte aan den staat zelfvernietiging voor.

Bjj de voorbereiding van een tractaat staat de Kegeering voor de keus tusschen:

eene internationale regeling met het nadeel dat concessies worden gedaan aan buitenlandsche belangen, en

eene nationale regeling met bet nadeel dat de onderdanen buiten de internationale rechtsgemeenschap worden gehouden.

Bjj die keus eischt het nationale belang dat het kleinste nadeel wordt gekozen; wegen de concessies minder zwaar dan uitsluiting uit de internationale rechtsgemeenschap, dan wordt het tractaat gesloten, en alzoo het internationale belang , behartigd omdat het nationale belang het eischt.

Is het waar dat het nationale belang primair, het internationale belang secundair is 1), dan moet de staat eenzijdig van het tractaat kunnen afwijken wanneer later blijkt dat toch het bezwaar der gedane concessies het zwaarst weegt 2).

1) Kaufmann, Das Wesen des Völkerrechts und die Clausula rebus sic stantibus p. 179.

2) Eenzijdige opzegging, ook als het recht daartoe niet is bedongen, bespreekt Nippold op pag. 236 en vlg.

Sluiten