Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen uitgaat. Maar officieel toch in ons schoolleven. Het gewijzigd Unierapport. Dat is een vereenigingspunt voor allen, die het Christelijk onderwijs dienen. Dat is ook een bevredigingsrapport. Het is kleiner van omvang, maar de pit, die er in zit, is gezonder.

De Gemeenten worden daar uitgeschakeld. Ik heb dat belangrijke punt niet eens opnieuw genoemd. Maar dit weten we nu zeker wel, van den vkant der Gemeenten daagt het voor ons nimmer. Dat desniettemin die Gemeenten in het Pacificatie-Rapport ook nog beslag leggen op onze gebouwen, het is om te schreien.

De vrijheid van het onderwijs is in het gewijzigd Unierapport naast de school aan de ouders het essentieele.

Wij hebben lang geworsteld. Waarom op het laatst onnoodig den wissel zóó gezet, dat de trein dérailleert?

Als we den leider der Anti-revolutionaire Partij dank verschuldigd zijn op onderwijsgebied, dan behoort ook daartoe, dat hij begonnen is ons Christenvolk van het Bevredigingsrapport los te weeken en met vrije kritiek er tegenover te staan, opdat de mogelijkheid om het te weerstaan open blijve.

Er is geen gevaarlijker oplossing van den schoolstrijd, dan zulk eene, die ons Christelijk schoolwezen in gips zet en tevens onvrij maakt tegenover het staatsgezag. En dat doet in werkelijkheid het Bevredigingsrapport. De eigen vrije actie wordt aan banden gelegd. Als het staatsgezag straks zijn idealen, wat God verhoede, aan de onchristelijke levensbeschouwing ontleent, dan zet dat staatsgezag op onze vrije school zijn paardenpoot, en als die trap hard aankomt, zou het onze eigen schuld zijn.

Nu zeg ik niet, dat de vrije actie per se sterven moet. Dat is en blijft een zaak, die met de geestelijke spankracht van het Christelijk leven ten nauwste samenhangt. Maar het is zeker de tijd niet, om die spankracht op zware proef te stellen. Wij zijn ontzaggelijk gegroeid in de breedte. Maar zitten onze wortels diep, diep in den grond?

De stand van den schoolstrijd is deze, dat er neigingen openbaar worden, om in den geest van het Pacificatie-Rapport

Sluiten