Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze ervaring is, dat dezen dan nooit een sterk verlangen krijgen in een bepaalde richting en er schijnt o.i. geen enkele reden om dan niet af te gaan op de observatie der lagere school en in overleg met de familie de richting aan te geven. Komt dan later de innerlijke verandering, die het raadzaam doet zijn andere wegen in te slaan, welnu, dan doen we dit.

Het laatstgenoemde bezwaar is niet weg te redeneeren. Waarmee nog niet gezegd is, dat het bestaat, want voor wien gelooft in de natuurnoodwendigheid van het bestaande en weet, dat de natuur zich vooral in het nieuw-geborene evolueert met nooit falende zorg naar de nieuwe noodzakelijkheden, voor dien is dit bezwaar er niei Dit geloof is geen goedkoop optimisme, wie het niet, zij het soms na veel strijd heeft verworven, mist vertrouwen in de toekomst der menschheid. Ons aller ingeboren streven om dit geloof niet te verliezen, om als het niet anders kan, het ongeloof te verstikken, opdat men dezen ergsten dood niet sterft, is de krachtigste aanwijzing voor de gegrondheid van dit geloof, voor zoover het te gronden is. Welnu, het schijnt ons toe, dat we m dezen beter aan de natuur dan aan ons zelf kunnen overlaten, als voorzienigheid te fungeeren.

Zij het dus toegegeven, dat de M. S. met de vakopleiding moet beginnen, dan volgt daaruit, dat zeer verschillend onderwijs vanaf de eerste klasse reeds zal moeten worden gegeven.

In hoofdzaak zullen de richtingen moeten zijn:

a. technisch en scheikundig ter opleiding van ambachtsheden,

technici, ingenieurs en chemici; 0. administratief, ter opleiding van kantoor- en handelsbedienden,

ambtenaren der belastingdiensten, consulaire ambtenaren «nz.;

c. commercieel, gedeeltelijk voor de vorigen en verder ter vorming van aanstaande handelaars;

d. zeevaartkundig;

e. tuin- en landbouwkundig;

f. militair, ter opleiding van politie-ambtenaren, officieren bij land- en zeemcaht.

g. sociaal-ontwikkelend voor hen, die later • als leeraar, onderwijzer, journalist enz. willen optreden.

Sluiten