Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.die sdch op de vrije school langs den meest natuurlijken weg voltrekt. Dit onderwerp is niettemin zeer aantrekkelijk en het wil ons voorkomen, dat een afzonderlijke bespreking er van niet overbodig zou zijn en er toe zou kunnen bijdragen om de meening te doen veld winnen, dat we ten opzichte van ons onderwijs in de eerste plaats ons hebben toe te leggen op: aanpassing aan het individu, het verbreken der banden, die ons onderwijsstelsel ongewild deed meewerken tot een militarisatie op verstandelijk en geestelijk gebied, die zich noodwendig heeft gewroken. En hoe gewroken!

Maar wat goed is, blijft goed van verschillende standpunten bezien en zoo het voorafgaande in staat is, enkelen te winnen voor de daarin uitgesproken nieuwe richtsnoeren voor ons onderwijs en anderen gesterkt heeft in hun overtuiging, dat slechts meerdere vrijheid in ons schoolwezen de gewenschte verbeteringen kan brengen, dan is daarmee het doel van deze beschouwing bereikt.

Sluiten