Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. De twee typen van het diaconaat:

I. Het Luthersche Diaconaat 144

II. Het Calvinistische Diaconaat 150

III. Bestuur der kerkelijke armenzorg:

De plaatselijke Regeling 158

IV. De verpleging in gestichten der kerkelijke armenzorg:

I. De Weezen 173

II. De Oude-Mannen en -Vrouwen 184

V. De bedeeling der kerkelijke armenzorg 193

VI. De zedelijke opheffing door de kerkelijke armenzorg 217

VII. Terrein door de kerkelijke armenzorg verlaten :

I. De Verpleging van Krankzinnigen 222

II. De Ziekenzorg 223

III. Het Lager Onderwijs 230

VIII. De kapitaalvorming door de kerkelijke armenzorg 233

IX. De tijdstrooming 243

X. Godsdienstige armenzorg buiten de Kerk:

I. De Wijkgebouwen 249

II. De inwendige Zending 254

XI. Het leger des heils 258

XII. De vereeniging vincentius A paulo 269

XIII. De particuliere liefdadigheid 273

XIV. De burgerlijke armenzorg 285

b ij l a g e n.

I. Voornaamste artikelen van de Armenwet 1912 .... 298

III. De recidive in de Werkinrichtingen 303

IV. Legaten en schenkingen toegekend aan kerkelijke Instellingen van Weldadigheid 1898—1916 304

II. Faillissementen in de Bouwbedrijven ï.905— 1917 tabel, achteraan

Sluiten