Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE IN HET BEDRIJFSLEVEN.

Geen Staat zonder hulpbehoevenden, geen volk zonder zijne armen.

De hulpbehoevende mensch, in dit groote vraagstuk het centrum met den wijden horizont, neemt daarin zijn tweeledige plaats in.

Hij is daarin allereerst een afgerond geheel, een psychische kern, die op zijn wondere menschenloopbaan in afgeslotenheid zijne ontwikkeling in en door zichzelf beleeft. Hij is daarin eene psychologische eenheid, op zichzelf staand, nooit identiek met zijne mede-zwervers tusschen geboorte en dood.

Deze mensch bestaat echter niét alleen in deze enkelvoudige hoedanigheid.

Hij is op deze wereld, in den strijd om het bestaan, in zijne worsteling om het inkomen, deel van een groep, brokstuk van een geheel.

Als zoodanig heeft hij het probleem der armoede van een vraagstuk van den enkeling doen groeien tot een vraagstuk van de massa.

Als onderdeel van die massa, in veelvoudige verhoudingen van groepen onderling, verwaast zijne afgeslotenheid, wordt zijne psychische afzondering overgolfd en overheerscht door zijn eigenschap van gemeenschapslid, van bestanddeel eener materieele samenleving.

Daar, waar hij den stoffelijken strijd om het bestaan strijdt, deel uitmaakt van een bedrijf of van een groep van bedrijfsloozen, daar moet hij gezocht, geschouwd, beschreven, daar

Sluiten