Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaven trachtten ondersteuning te krijgen, die voor vakarbeiders zonder inkomen bestemd was, dat zelfs families met een inkomen van f 20—30 trachtten hun inkomen door ontvangsten uit liefdadigheidsinstellingen te verhoogen. Dat deze feiten ontdekt werden is enkel en alleen aan de geschoolde armenzorg van het B. A. te danken, dat alle gevallen aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen heeft.

Valsche opgaven bij de werkverschaffing in 1908.

Slecht gedrag 148

Te korte werkloosheid 60

Niet werkloos 182

Voor eigen rekening werkend 152

Geen inlichtingen 68

Reeds ondersteund door huisgenooten 52

Reeds ondersteund door het B. A 54

Onvindbaar op het opgegeven adres 29

Bedelaar, enz 31

Personen, die zich valschelijk als gezinshoofden opgaven 199

975

Genoeg inkomsten voor de familie, doch minder dan

f 10 per week 547

Een inkomen genietend van f 10—20 50

Een inkomen genietend van f20—30 453

Een inkomen genietend van meer dan f 30 10

1060

Diverse redenen 581

Totaal generaal 2616

Een feit hebben deze pogingen om werk te verschaffen naar voren gebracht, namelijk, dat zich naast de werkwilligen en eerlijke, geschoolde krachten een overgroot aantal van ongeschoolden en oneerlijken bevonden heeft. Het probleem der werkloosheid is in hooge mate vertroebeld door deze groep van personen, die onbekwaam, dikwijls onwillig, een ongeregeld arbeidsleven leiden en zich valschelijk onder de bekwamen en willigen scharen, die anders voortdurend werkzaam, door objectieve werkloosheid hun inkomen verloren hadden.

Sluiten