Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgevoerd voor werkversclraffing door de losse arbeiders aangegrepen, alleen met dit onderscheid, dat in het eerste geval de arbeidsverhouding op normale wijze ontstaan is en op eene oeconomische basis staat, in het tweede echter op abnormale wijze tot stand komt en op eene hoogst onoeconomische basis berustl).

Als dit de juiste stand van zaken is, dan zou de eerste taak zijn een onderzoek in te stellen, of de stroom van werklooze losse arbeiders naar eene werkgelegenheid zou te leiden zijn, wélke de verbindingsschakel in de gebroken keten op natuurlijke wijze zou herstellen, hetgeen met de werkverschaffing op kunstmatige wijze geschiedt.

') Dat de losse werkman eigenlijk grootendeels daarvan gebruik maakt heeft de ervaring in Duitschland (Böhmert, Armwesen in 77 deutschen Stadten), evenals in Engeland geleerd (Minority Report, p. 547). In Engeland werd in 100 steden het totaal der werkloozen verdeeld in 50 % losse werklieden, 25 % bouwvakarbeiders, ca. 80 % werd tot de werkverschaffing toegelaten.

Het Minority Report noemt na eene ervaring van 20 jaar de werkverschaffing een volkomen misslag.

Sluiten