Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vroegere beroep.

schipbreukelingen in het leven, zijn de elementen gerecruteerd van deze tweede categorie. Een gedetailleerd onderzoek dezer arbeiders bracht het volgende aan het licht.

Het vroegere beroep dezer menschen bleek hoofdzakelijk de zee- en binnenscheepvaart, dan het transportbedrijf, het bouwbedrijf, de metaal- en houtbewerking, de voedings- en genotmiddelenbranche te zijn geweest *). Alleen een derde deel was oorspronkelijk steeds in de haven werkzaam geweest, terwijl de warenhandel en Wem-bedrijven en verder een aantal beroepen van den meest verschillenden aard eveneens vertegenwoordigd waren. Op een aantal van bijna 1.900 arbeiders waren 33.1 % steeds ongeschoold geweest *).

De oorzaak, dat zoo velen in dit vrije bedrijf hun levensonderhoud zoeken, is hoofdzakelijk de moeilijkheid om passenden arbeid of over het algemeen werk te vinden, wanneer men eenmaal zijn plaats verloren heeft op meergevorderden leeftijd. Eene voorbijgaande poging tot werken in het havenbedrijf wijzigt zich langzamerhand in eene permanente, de vaste arbeider gaat in het leger der lossen over.

De heel jong bij het bedrijf gekomen knapen zijn meestal door hun ouders* eerst als hulpjongens ondergebracht geweest, niet om een handwerk te leeren, maar om geld te verdienen. Als hulp bij sigarenmakers, nageljongens, losse krachten op werven of in machinefabrieken, bij timmerlieden, steendrukkerijen, kisten- en lijstenmakerswerkplaatsen en verder als loopjongen, leeren zij niets. Als ze volwassen zijn kennen ze geen beroep en dan gaat het naar de haven.

x) Een onderzoek in het havenbedrijf te Amsterdam 1912 wees uit, dat op een aantal van 1.762 ondervraagde arbeiders waren:

Ongeschoold 596

Oud-militair 79

Zeescheepvaart 167

Binnenscheepvaart ' "5

Handel en transport 140

Bouwbedrijven rrö

Voedings- en genotmiddelen 115

Metaalbewerkers 9°

Houtbewerkers 85

Graphische vakken 17

Eigen ondernemers (winkeliers, café's, enz.) 110

Diversen 217

Totaal 1-792

*) Verslag Hayentoezicht 1913.

Sluiten