Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk begint, dat soms 36 uur en nog langer duurt Er ontstaat eene plotselinge opeenhooping en daarnaast weer gebrek aan werk en tegelijkertijd een. overmatig aanbod van werkkrachten, dat nog vergroot wordt, wanneer storingen in andere bedrijven in de stad of in de provincie voorkomen').

Reeds de periodieke fluctuaties veroorzaken eene groote opeenstapeling van werk in de laatste maanden van het jaar, daarentegen eene verslapping in de maanden Februari tot Juni. In die werklooze tijden heeft eene omgekeerde beweging plaats, de havenarbeiders wenden zich van het havenbedrijf af en zoeken werk bij andere bedrijven. Men tracht dan weer werk te vinden in de rxmwbedrijven, bij gasfabrieken, bij den kleinhandel, of bij een kolenhandelaar. Vooral de zeer talrijke detailhandelaren, kunnen van September tot Maart een aantal werkloozen gebruiken, ook bij vorst kunnen deze detailhandelaren aan de ongeschoolden uit alle bedrijven werk verschaffen. Het poetswerk in de machinekamers, het schoonmaken en het schilderen der schepen kan en wordt vaak door ongeschoolden gedaan. Wegens het toenemend handelsverkeer is voor dit werk een steeds grooter aantal werkkrachten rioodig*). Echter is ook bij het werk in de stad gebleken, dat de ouderen oók daar dikwijls niet meer aangenomen worden, zelfs niet bij het opruimen van sneeuw van Stadswege.

De arbeidsduur is hoogst onregelmatig. Het kan zijn, dat de arbeidskrachten per dag aangenomen worden, dikwijls ook echter per uur. Is het de moeite waard, om ter uitklaring van een schip overuren te betalen dan wordt na den dagarbeid zeer dikwijls met dezelfde arbeiders den nacht doorgewerkt. Of eenige dagen lang worden zeer lange arbeidstijden gemaakt om dan plotseling geheel op te houden. Voor nachtarbeid wordt gemiddeld 40 % meer loon betaald. De zeven groote scheepvaartmaatschappijen in Amsterdam hebben een tamelijk gelijke dienstregeling ingevoerd, maar nachtarbeid is bij haar gewoonte.

Bij de zoogenaamde beurtschepen komt nachtarbeid steeds voor; omdat de schepen niet groot zijn kunnen ze binnen de 36

*) Maandschrift v. h. C. B. v. d. Stat., 31 Mei 1911, p. 243. Lange arbeidstijden kwamen bij 17 schepen voor. De rusttijden inbegrepen, werd 21—36 uur lang gewerkt. Werktijden van 36 uur kwamen op de „elevatoren" dikwijls voor.

s) Bv. bij werkloosheid in de bouwbedrijven. Deze werklieden laten zich zeer gemakkelijk onder de havenarbeiders indeelen.

*) Staatscommissie voor de werkloosheid, II, p. 58.

De arbeidsduur.

VAN MANEN.

Sluiten