Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundigen een verlies van niet minder dan bijna 21/Jmillioengialden veroorzaakten, één vijfde deel van het totaal in het geheele Rijk geleden verhes voor dezelfde categorie over dezelfde periode.

De talrijkste faillissementen van exclusief bouwondernemers, loopen over een som van f 10.—f 50.000 netto passief, zeldzamer zijn die met een netto passief van f 50—f 100.000, terwijl daarboven uitzondering blijft.

Zoodra men echter de netto passiva der bouwondernemers in dubbele qualiteit nader rangschikt, dan overheerschen dekleinere passiva van f 1—f 5.000, terwijl de twee daaropvolgende categorieën (f 5—f 10.000, f 10—f 50.000) ongeveer gelijk zijn *).

De faillissementen in de bouwbedrijven nemen, vergeleken met het totaal aantal van alle bedrijfsgroepen, de tweede plaats in. Slechts de warenhandel overtreft ze in aantal. Deze heeft ongeveer de helft van alle faillissementen voor zich te boeken.

Bovendien neemt de beweging in dit bedrijf een zelfstandige plaats in naast het totaal aantal faillissementen.

Vanaf het crisisjaar 1908 had eene vrij sterke geleidelijke daling van alle faillissementen plaats *).

In het ondernemersbedrijf, vooral in groep A, echter niet, eerder viel tot 1915 eene stijging van ongeregelde beweging te constateeren; dit geldt ook voor de drie grootste steden. Voor groep B is die beweging iets zwakker.

De toestanden in de bouwbedrijven vormen een vrijwel zelfstandig probleem, wel in samenhang met de ruimte op de geldmarkt, maar toch met eene zelfstandige ontwikkeling, waar ook zelfstandige oplossingen voor gezocht moeten worden.

Netto passief der faillissementen voor groep A B

Onder f 1.000 > 21 243

Van - i— 5.000 139 739

„ - 5— 10.000 I 124 259

„ - 10— 50.000 i 239 231

„ - 50—100.000 I 57 r<>

2) Sedert het uitbreken van den oorlog en de daarmede in verband staande regeeringsmaatregelen werden vele faillissementen niet aangevraagd. Voor het jaar 1917 is wegens eene verandering in de bewerking der cijfers naast een groot deel afgedane faillissementen een klein deel uitgesproken, maar niet afgedane faillissementen in deze statistiek opgenomen, met een netto passief globaal, dat niet of nauwelijks zal verschillen van het definitieve eindcijfer, daarom aanspraak mocht maken op opname in de tabellen.

Sluiten