Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juin brood te verdienen te verhoogen, zijn doel totaal gemist heeft, dat het in vergehjking met de gevangenisstatistiek, het allerongunstigst resultaat opleverde.

Een zeer merkwaardig resultaat krijgt men nog door de groepeering der bevolking naar den godsdienst *).

De katholieken namen in verhouding een veel grooter plaats bij deze groepen van aan lager wal geraakten in, dan de protestanten.

De protestanten overtroffen het percentage der bevolking naar den godsdienst eerst met slechts 0.67 %. Later bleven zij met 5.10 % onder het gemiddelde, de katholieken overtroffen het gemiddelde echter met 2.64, later zelfs met 8%, terwijl de Israëlieten met circa 2 % daaronder bleven, en eene uiterst geringe verschuiving naar de „overige godsdiensten" tegelijkertijd plaats vond.

De plaats, welke de katholieken in de statistiek der Rijkswerkinrichtingen (evenals ook in de geheele verdere crimineele statistiek) innemen, is dus hoogst ongunstig en vindt een zeer opmerkelijke parallel in den ongelijken oeconomischen toestand, waarin zij zich bv. te Amsterdam tegenover de Protestantsche groep bevinden.

De resultaten der werkinrichtingen kunnen volgens de aangegeven feiten hoogst ongunstig genoemd worden. Wat destijds een voorbeeldige proef wilde zijn verschrompelde tot eene gebrekkige- inrichting, welke eene speciahseering, zoowel der elementen als der behandelingsmethode, niet heeft voortgezet. Ze was tot nu toe eene mengeling van ongelukkige, aan lager wal geraakte of slechte individuen1). De behandelings-

Er waren: Protes- Katho- ¥ Israë- Overi- I.

tant liek | Bet gen | Totaal

Totaal aantal der ver- *9°8 3.567 2.23a 24 63 I 5.886

pleegden lgtz | x ggo IJOO | 6 jg j 3 4l6

In percenten I 1908 6087 I sTs» ^4 ^9 ioo~~

I *9*a I 55-4 | 43-2 0.5 1^- ico

Totaal der Ned. bevolking *9°8 60.13 35-24 2.04 2.59 roo

naar den Godsdienst IQI2 | j6,95 3J lg 1-8l 4 g? IOQ

2) De Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Afdrukken van indrukken, met voorwoord van Prof. Mr. D. Simons.

Sluiten