Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting geweest was, een percentage, dat het minimum-aantal aangeeft, omdat waarschijnlijk velen dit niet hebben willen erkennen. In het Tehuis voor Onbehuisden te Amsterdam telt men jaarlijks circa 1.400 nieuwe gevallen van daklooze zwervers.

Bovendien wordt de overtuiging, dat het probleem der bedelaars en landloopers een stadsprobleem en niet een plattelandsprobleem is, steeds meer door de ervaring bevestigd. In de groote stad moet het vraagstuk aangevat worden, niet echter afzonderlijk, maar in samenwerking met de armenzorg.

De gebrekkige organisatie der armenzorg maakt niet alleen de bedelarij mogelijk, maar bevordert ze in hooge matel).

l) De oorlog heeft de schorsing van de reorganisatieplannen noodzakelijk gemaakt. Veenhuizen diende als huis van bewaring voor de tallooze smokkelaars. De opzendingen werden dus zooveel mogelijk beperkt. Bovendien vond het avontuurlijk volkje waarschijnlijk ook werk van dien aard aan de grenzen. Het aantal bedelaars en landloopers scheen in de oorlogsjaren ten minste zeer verminderd.

Sluiten