Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berlijn 409 pers.

Hamburg 498

München 361

™ Leipzig 440

Dresden 511 »

Keulen 385

Dit bevestigt het algemeen bekende feit, dat een Amsterdammer zoo bijzonder moeilijk van zijne stad scheiden kan.

Toch blijkt ook uit de cijfers voor Amsterdam, dat de trek grooter wordt1).

Het percentage van de in de woonplaats geborenen daalde in Nederland in de jaren 1889 tot 1909 van 74.5 % op 64.2 %, dat van de in andere gemeenten van éénzelfde provincie geborenen steeg van 6.7 % tot 9.8 %; het percentage van de in een andere provincie geborenen van 15.3 % op 20.1 %. Indien men de tabellen nagaat van vestiging en het vertrek wat de herkomst en de plaats van vestiging betreft *), dan ziet men bv. voor twee gemiddelde jaren'), dat hoe grooter de gemeente, hoe omvangrijker de trek naar Amsterdam is en dat de ongehuwden ook hier verreweg het grootste percentage vormen, zoowel bij mannen als vrouwen.

De trek uit Amsterdam naar andere gemeenten volgens de grootte der gemeenten van vestiging ingedeeld, wijst voor de mannen aan, dat circa 22 % van het totaal aantal verhuizers naar de twee groepen der kleinste gemeenten (met minder dan 2.000 tot 5.000 inwoners) wegtrokken; dat 30 % naar de twee volgende grootten (met 5.000 tot 20.000 inwoners) ging.

De overige 48 % verdeelde zich over de vier grootste gemeenten van het land en over de enkele middelmatig grooten.

Voor de vrouwen gaven de cijfers van den trek naar Amsterdam uit de twee groepen der kleinste gemeenten 20 % van het totaal aantal aan, uit de twee volgende 32 % van het totaal

*) Tabellen 1909, Stat. jaarboek (1910), p. 53, idem 191a, 1913, p. zo (1915).

*) Eene rangschikking van de Nederlandsche bevolking naar stad- en landbewoners is niet goed mogelijk, omdat de telling naar „gemeente"-inwoners gaat en de staden landbevolking tezamen aangeeft. Het kan voorkomen, dat een gemeente met een voor tuinbouw cultuur zeer geschikten bodem meer landbewoners heeft dan de in dezelfde gemeente nabij liggende stad stadbewoners.

a) 1902 en 1903.

Sluiten