Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel en transport een plaats hopen te vinden. Het havenbedrijf, de cacao- en suikerindustrie, het sterkst echter nog het bouwbedrijf, oefenen een verdere aantreldüngskracht uit. Stelt men daarnaast de cijfers der in dezelfde jaren vertrokken personen van eenzelfde beroep, dan verkrijgt men een surplus van blijvende werkkrachten, waarbij de ongeschoolden de tweede plaats innemen.

De ambachtsheden en ongeschoolden vormen de hoofdmassa der trekkenden. Op deze feiten moet de aandacht der armenzorgvereenigingen voortdurend gevestigd blijven, zij moeten in samenwerking met andere organen dit sociale verschijnsel onderzoeken en recht laten wedervaren.

Sluiten