Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE DOOR DE ORGANEN DER ARMENZORG.

Tegenover de vele sociaal-oeconornische factoren staat de practijk der verschillende organen van armenzorgHoe verhoudt ze zich tot de bonte verscheidenheid van eischen, welke de uiterst samengestelde oeconomische machine in een Staat haar stelt.

De kerkelijke liefdadigheid, de particuliere weldadigheid en de armenzorg van overheidswege hebben dit probleem bestudeerd en getracht hulp te brengen of eene oplossing te vinden.

Op den huidigen dag rust op haar de gewichtige taak om den vierden stand voor ondergang te behoeden en rijn opkomst te bespoedigen, om den vijfden stand, dien der sociaal-bnmachtigen beslist en afdoende hulp te bieden.

De practijk moge aantoonen, hoe zij zich van deze taak gekweten hebben.

') Vgl. voor de historische ontwikkeling en indeeling: „Armenpflege in Amsterdam, enz.

Sluiten