Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerken, de Remonstrantsche en de Doopsgezinde, onder de tweede de Nederduitsch-Hervormde, de Gereformeerde en Evangelische kerken.

De Waalsch-Hervormde maken in hare hedendaagsche opvatting eene uitzondering, want hare overwegend vrijzinnige leden huldigen deze streng bijbelsche opvatting niet, evenmin als de vrijzinnige leden der Ned. Hervormde kerken dit doen. Deze mdeeling, historisch instituut en apostohsch-evangelisch instituut, heeft dus betrekking op haar wezen, de mdeeling volgens het stichtings- en vereenigingsbeginsel heeft betrekking op haar vorm.

Sluiten