Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centage der onwettige kinderen in Nederlandsche steden wijst in vergelijk met buitenlandsche steden namelijk eene zeer gunstige verhouding aan.

Onwettige geboorten op 100 geboorten kwamen voor te:

Het percentage in Amsterdam is, evenals in het geheele land, aan het afnemen. Berekend op 100 geboorten daalde het cijfer voor Nederland van 6.89 in 1889 op 2.30 in 1915.

De drie confessioneele groepen nemen een ongelijk aandeel in het aantal der onwettige geboorten.

Een zeer groot aantal wordt erkend, gemiddeld vijf *esde deel per jaar. Een zeer belangrijk verschil, als men dit bv. met Berlijn vergelijkt, waar jaarlijks slechts één tiende der onwettige kinderen erkend wordtl).

Waar de voorwaarden van het leiden van een zedelijk leven bij de afwijzing van onwettige kinderen alleen op de overleden ouders betrekking kan hebben, ligt in dit punt meer een op zedelijke verbetering doelende strengheid, welke als waarschuwing voor andere leden moet dienen. Desondanks zou eene minder afwijzende houding geraden zijn, als men den ongünstigen toestand, waarin zich het onwettige kind bevindt, beschouwt. De hooge mortaliteit, het groote percentage, dat deze kinderen aan het misdadigerschap leveren, moest ze juist tot het voorwerp van bijzondere zorg maken.

Voor de Protestantsche kerken veroorzaakt de tijdstrooming ook ten opzichte van het vraagstuk der weezen eene wijziging in den toestand.

1907 1912 1915

Amsterdam 4.9 4.00 4.49

Rotterdam ... 4.5 3.61 4.20

Hamburg *3-i4 13.71

Antwerpen 13.82 13.85

Berlijn 15.9 23.07

München 26.3 26.8

Parijs 26.5 23.80

Weenen 31.7 28.51

l) Over de bijzonder hooge mortaliteit der onwettige kinderen zie men dr. Petersen, Die öffentliche Fürsorge für die hilfsbedürftige Jugend. Hoofdstuk III. Idem in het Stat. Jaarboek der Gemeente Amsterdam 1909, Tabel CXIX.

Sluiten