Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken een groot surplus aan, bij de Israëlieten een minusx).

Voor den leeftijd tusschen 20—50 jaar, dus daar waar de sterfte directen invloed op het aantal weezen uitoefenen zal, is dit verschil niet zoo groot'). Desondanks vertoont ook voor die leeftijden de sterftestatistiek der katholieken steeds een iets ongunstiger beeld, die der Israëlieten doorgaans een veel gunstiger.

Het hoogere geboortecijfer der katholieken wordt echter door het hoogere sterftecijfer niet reeds vereffend in de jeugdjaren*).

Het aantal kinderen bij de katholieken, tot den leeftijd van gemiddeld 10 jaar, blijkt hooger dan bij de protestanten (ofschoon het nog door die niet aangesloten bij een kerkgenootschap over-

*) Sterfte van mannen beneden zo jaar op iooo mannen, naar leeftijd en godsdienst (bij de vrouwen toont zich dezelfde cijferbeweging).

1902 1903 | 1904 1903 1906 1907 1908

j I

Gemiddeld 16.3 14.3 16.0 12.2 12.0 n.o ti.o

Protest 17.1 15.0 16.3 14.3 13.1 ro.6 iï.i

Kath 20.0 18.0 22.4 13.9 13.4 14.7 13.4

Isr I 13.5 I 8.4 8.4 9.6 9.4 | 7.6 6.5

Stat. J. B. 1909, p. 122—124. Wegens het ontbreken van een der factoren voor eene verdere bewerking, is deze statistiek voor latere jaren niet te geven.

*) Sterfte van mannen tusschen 20—30 jaar naar leeftijd en godsdienst berekend op 1000 mannen van denzelfden leeftijdsgroep en godsdienst.

I I

1902 1903 1904 1903 1906 1907 1908

20—29 jaar

gemiddeld 4-7 5-3 4-6 3-3 4-4 4-4 4-5

Prot 4.8 3.9 5-5 5-7 5-o 48 5-°

Kath 5.6 3.3 5.0 7.0 4.3 5.0 5.6

Isr 4.5 4.0 1.9 3.4 3.7 3.1 2.4

{30—39 jaar.

gemiddeld 5.7 6.3 6.0 5.9 6.0 4.6 4.4

Prot 6.2 6.6 6.8 6.4 6.6 5.0 4.2

Kath 6.3 6.6 6.7 5-9 5-9 5 5 5-4

Isr 4.0 6.0 3.8 6.1 4.5 2.7 4-7

40—49 jaar

gemiddeld 11.0 10.4 10.8 9.8 10.6 10.2 9.3

Prot 11.7 10.3 11.6 11.0 10.4 11.8 9.7

Kath 11.5 12.2 12.2 10.5 12.4 9.4 9.9

Isr 8.8 10.9 7.8 6.7 10.4 6.5 9.6

(Latere gegevens niet voorhanden.) *) Zie noot ') op pag. 181.

Sluiten