Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu toe nauwelijks iets tot stand gebracht. De slechte elementen worden aan het Burgerlijk Armbestuur overgelaten. De groote gebouwen, ware menschen-pakhuizen, vooral dat van de Ned. Hervormde Kerk, wijzen uit dit oogpunt een zoo reusachtig nadeel voor de verpleging aan, dat een regeling volgens een ander systeem tot een dringende noodzakelijkheid behoort. De scheiding van den vierden en den vijfden stand zal ook hier een te groot verschil in het gehalte der inwonenden veroorzaken, om hen langer onder een dak te kunnen herbergen. Een streven naar verbetering is reeds te bespeuren.

De verpleging der ouden bestaat slechts daarin, hun eenige vreedzame jaren te bézorgen vóór de dood hen wegneemt. Hun de jaren nog zoo zonnig mogelijk te maken, is een plicht der naastenliefde. In hun zorg voor de ouden van dagen staan de kerkelijke armbesturen zeer afgezonderd van elkaar. Van eenig practisch overleg teneinde in de ontbrekende hulp, in een aanbouw van hofjes, eene oprichting van verplegingsinrichtingen voor de uitgeslotenen systematisch te voorzien blijkt geen sprake, evenmin als dit bij de weezen het geval is. Het verschil in de voorwaarden tot opname, de moeilijkheden bij de zoogenaamde gemengde huwelijken en het buiten beschouwing laten van het vraagstuk van den trek, moeten ook hier een groot gebrek genoemd worden, des te meer waar het probleem der ouden van dagen vrij eenvoudig is. Het betoonen van werkelijke liefdadigheid eischt ook hier eene gelijkrormige regeling, eene uitbreiding der grenzen en eene reorganisatie.

Sluiten