Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten langzamerhand aangesproken worden. Men leent zich niet gaarne meer daartoe. De drie andere besturen hebben zeer mooie resultaten; het lukt zeer dikwijls op deze wijze een dreigenden toestand van armoede af te weren of de reeds afhankelijke armen weer tot zelfstandigheid terug te brengen.

Ondanks dat alles blijken de stoffelijke hulp, de materieele opheffing, niettegenstaande alle persoonlijke toewijding, ondanks alle goede bedoelingen, ver verwijderd te liggen van datgene, wat men zich, gesteund door de sociale wetenschap dezer dagen, voorstelt te kunnen bereiken.

Sluiten