Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

DE TIJDSTROOM1NG.

De verschuivende beweging op geestelijk en godsdienstig gebied gaat onophoudelijk verder. Er scheiden zich voortdurend meer vrijzinnigen van orthodoxe kerken af, sluiten zich óf bij ondogmatische kerken óf zelfs bij geen enkele aan.

Sedert de laatste volkstelling is deze verstuiving in Amsterdam onophoudelijk voortgeschreden'). Men moet er op voorbereid zijn, dat met deze strooming nog langen tijd rekemng gehouden moet worden. 11

De Ned. Hervormde kerk ging sedert 1899 in ledenaantal achteruit, evenals de Evang. Luthersche kerk, de Hersteld Ev. Luthersche en de Waalsche. Daarentegen toonen de Remonstrantsche en Doopsgezinde eene groote vermeerdering aan. De katho-

') Stat. Jaarboek 1909 Tabel pag. 50 en Jaarcijfers 1910 No. 32.

Sectevorming

te Amsterdam. 1849 1850 1860 l879 1889 1899

Christ. Gereformeerd .. 600 926 1.914 2.333 4 855 1807 Overige Prot. geloofsgenootschappen .... 75 62 10 9 21 99 Overige geloofsgenootschappen l6 5 5 3? I0

Geen geloofsgenootschap 88 591 343 i.I55 6_g93 30„7

Apost. Zendingsgem. .. _ „ 6 6

Evang. Gem _ _ l6

Vrfl-Evang. Gem _ _ 35 6+ 8g

Vrrje Gemeente _ _ 4g, 6l8 6

^let kerk - ~ - 27.713 20.527

Mormonen — „, ,'a

- - = >ll Vol

Uud-Gereformeerden .. —

Leger des Heils — 93

Ned. Apost. Zendingsgemeente _ o

In 1909 niet gedetailleerd gegeven.

Sluiten