Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slacht, heeft leeszalen voor werkloozen, geeft lessen, houdt naaiavonden, zendt een koffiewagen uit, zorgt voor dak- en haveloozen, en doet verder Evangelisatiewerk*).

Een tweede centrum vormt het huis „Welkom" (in 1905 gesticht), dat in de zedelijk meest beruchte wijk van Amsterdam gelegen is').

Het houdt Zondagsscholen en naaimiddagen, viert kerstfeest, evangeliseert zeer intensief en houdt zich hoofdzakelijk met reddingswerk bezig, staat in verband met de Middernachtzending en den strijd tegen het Nieuw-Malthusianisme.

De leden gaan met tractaatjes of zonder deze, de vuile sloppen en stegen, de kroegen en slaapsteden, danskuilen en slechte woningen langs om daar het evangelie te verbreiden. Zij nooden de vrouwen én meisjes tot bezoek aan hun lokaal, meestal na duitingder kroegen — en trachten te redden, wat er te redden valt.

Zij ontmoeten op hun ommegang het werk noch van predikant, noch van ouderling, noch van diaken. Deze komen nooit in deze beruchte wijken.

Een derde en grootste centrum wordt door de „Vereeniging tot Heil des Volks" gevormd, welke sedert 1855 bestaat. Zij werkt als een goed georganiseerd armenzorgorgaan. De werkverschaffing en een voorschotkas vormen twee der doelmatigste middelen ter bestrijding van het pauperisme, waarbij nog eene zeer strenge controle en herhaald huisbezoek komen.

De bedragen, welke de armen toevloeien, zijn tamelijk hoog*).

Bij alle drie wordt openlijk erkend, dat, hoewel evangelisatiearbeid het doel is, tegelijkertijd zielszorg zonder armenzorg in deze volkslaag niet te verwezenlijken valt. Alle drie vereertigingen werken afzonderlijk.

Hare rehgieuze richting is meestal op de orthodoxe opvatting

*) Het huis staat in de Egelantiersstraat No. 141. Het verstrekte in één winter een maaltijd aan 12.000 personen; ondersteunde in natura voor ± f 600, ondersteunde zwervenden voor ± f 600. Zijn fröbelscholen telden ± 160, zijn armenscholen 300 kinderen. Zijn bijeenkomsten werden geregeld door ± 300 personen bezocht. In 1914 had het een budget van circa f 17.000.

*) Warmoesstraat bij den Zeedijk. Het verstrekte maaltijden aan circa 1.500 personen. Zijn budget bedraagt ± f 4.000, het geeft logies en ontbijt tegen betaling.

*) Regelmatig huisbezoek werd gedaan bij 600 families, waarvan 50 weduwen en veriatenen, ± 250 vrouwen en kinderen. Het bedrag der bedeeling wisselt af tusschen f 5.000 a f 10.000 (1904—1916).

Sluiten