Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oud 1), dan kan men daaruit opmaken, dat de toevloed van deze 12 % van buiten komenden hoofdzakelijk bestaan moet hebben uit die elementen, die reeds hulpbehoevend waren of die dit dadelijk zouden worden.

Voor de Gasthuizen bestaan in dezen geen cijfers, maar het feit wordt er ook algemeen erkend. Het blijkt dikwijls, dat zieken uit andere gemeenten op goed geluk naar Amsterdam gegaan of gezonden zijn. Deze ongelukkigen worden ziek, soms zelfs stervende op straat of in de tram gevonden om dan, door voorbijgangers of politie opgenomen, bij de Gasthuizen binnengebracht te worden.

Het Burgerweeshuis heeft de voorwaarde van een bepaald aantal woonjaren van de overleden ouders moeten laten vallen, daar de iririchting, uit gebrek aan nieuwe bewoners, door deze bepaling geleidelijk leeg liep.

De gegevens over de herkomst der bedeelden geeft eveneens een hoog percentage van niet in Amsterdam geborenen *). Niet meer dan 32 % tot 35 % der bedeelden waren ter plaatse geboren»). Wanneer men daar het aantal ter plaatse ge-

*) Verslag aangaande de Instellingen van Weldadigheid over 1909 en volgende jaren.

Aantal be- Uit Neder-

deelden vol- Uit Amster- Uit Neder- land en bui- Ter plaatse

gens hun dam land tenland te Totaal geboren

herkomst: zamen

1895 1.461 3169 3-223 4 784 3a %

1896 *-547 2.900 2.930 4.477 34 %

1897 1.230 2.553 2.589 2.819 3* %

1898 1.346 2.722 2.762 4.108 3a %

1899 1.231 2.789 2.848 4.169 31 %

1900 1.365 2.880 2.935 4.300 33 %

1901 1.577 3-177 3-244 4-821 32 %

1902 2.036 3.664 3-745 5-78i 35 %

1903 1-994 3-48i 3.568 5.562 35 %

1904 2.103 3.564 3.633 5.735 36 % I9<>5 1.967 3 623 3-7" 5 678 34 % 1906 1.874 3-356 3.437 5.311 35 % I007 I 2I99 3.884 3.986 6.185 35 %

Herkomst der bedeelden Uit I Uit Uit Uit

op 1000 bedeelden: Amsterdam | N.-Holland overig, prov. buitenland

I9°8 611 126 129 22

I009 562 146 151 30

1910 I 536 I 151 157 35

Armenzorg te Amsterdam No. 44 tabel 15.

VAN HANEN. Jg

Sluiten