Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

» _aittt«FMPHTENVANHEN DIE VOOR EÈN GROOT GEDEELTE HUN BEROEP VINDEN IN DE BOUWERIJ,t) DOCH F%I£?SSS{^J^™ TE ZEGGEN IS, DAT ZIJ FAILLEERDEN ALS GEVOLG VAN AANNEMEN VAN

===-=~~== Bedrag van het netto passief (in gnldens afgerond). ^

-. i ^ f e onn— f io ooo— f so.ooo— f ioo.ooo— f 200.000— f 50O.ooo

Woon- _5^Jj^^|^lË^j££____^^ ^pCT- tal faiUissem.

Jaar- plaats. I -g 3 , 3 totaal 3 totaal | totaal 3 totaal | totaal m het Rijk.

| |be°draag | betog j lS g bedrag g bedrag g |bedrag g bedrag g bedrag

A'dam 5) 2 1.671 6 15-653 5 3°.o20 I 10.480 —

rZi 1 — 5 10.886 1 6.840 1 13-570 — —

1005 HaaJV 1 950 2 3 260 i 8.404 3 '62.655 — —

jgU'ï l 5-53-9 30 8Q.876 12 9e^^3oj_^^jjW I

Het Rijk ii 8.i6o| 43 110-675) 19 I35-6oi| 18 [392-7931 I | 40-6i3| | j —-

A'dam •) 2 1T1Ö5 3 2 X4-2" 2 53-5°8

rS> i • 400 3 8.084 2 14-477 1 24.643

_ mag»)' 4 x.868 6 12.750 5 32-720 4 112.024

1906 gverigU li io-I67 37 M-fto »» 73-45° 12 222.547 1 —-—

Het Rijk | 21 13-54° 49 i24-fc~ x9 134-859 '9 412-722 J —

A'dam«) i 663—1 7.469 4 25.832 3 64.3x3 - ~ ~

R'dam1) — — 5 i4-30° — — 2 49-815

HaaeV 2 520 7 19-492 1 5-427 1 10.036 — —

X907 Tg „.op, SQ I41.698 10 7Q.I4I 28 534-667 x 206.024 I 1 ——-

-t^Tii]ir^r~i2-i90 74 189-959 x5 xox.4oo 34 658.831 x 206.024 _ , .

A-dam') ~ I 2.176 3 21.235 1 26.330 1 64.814

*srj 1 is 1 sf i 3 ïss 1 53:551

1908 gaa^8) „.poe S2 137-007 20'141-448 xx x83-49° 2 113-383 ——

"5et Rük 17 !3-o68| 66 x69-448l 29 211.653 16 280.928 4 |a3x.748| | _

A'dam') - F"""~* ^l» 1 9-47X 1 'Sj101 ~| Z

» _ L193 1 ïxfe ? 50:77! ~6 X37-X56 2 X04.856

1909 OverigU » 6-691 1- I22"451 15 II0"853 15 427-°87, ~ ~ , , i^i

Het Rijk | 14 7-884| 57 UT-M 26 I9Q-765 22 42^87 104-836 .

R'aa_l) 1 T838 A | S3._8l 7 1 3^06

5aav-i — — 5 13.010 2 17.177 1 31.205 — —

1910 O^enge") 4 o.426 51 M-W 25 150.102 12 188.888 * 59-693

Het Rijk 7 11.264I 72 |i85-g8x 29 183.244 x6 258.399I 1 59-693 .

... _ TT Tsl--ï 5.694 1 10.716 — —

R'farnx 1 T72X 3 ïX 4 2 .6 - - _* 66.522

Haae2! 5 3.005 1 1.005 I 8.931 3 74-250

1911 gverigU) 9 5-861 5x 1x47-872 x8 123038 14 252.919 1 52-4x8 —-

Het Rijk 1 16 iQ-5871 60 |i64.?03 24 i6x.445 18 337-885| 2 |n8.94Q \ _ .

A'dam 2 281 5 12.780 — W~

Rdam 2 853 3 5.858 4 26.964 x 12.904

Haae2! 3 1-125 4 6.353 — — 4 59-245 |

1912 Sverige") I» 6.X29 56 298.088 18 125.849 13 224,671 _ = j —

Het Rijk 18 8.388| 68 323-^9! 22 152.813 18 |296.82o| J _ !

A'dam") 1 907 4 H-32I - - 3 45-63° - W

gSV 4 2-402 0 *,f> - - 4 2 Pl * 68'°96

1913 gvefigU) 4 X3.5X5 53 xgx-AH H loajf* 10 -Ë__-_ 7 Z^T""

Het Rijk 34 | 19-336 68 x7x.i33 x7 xi4-249 x6 294-873 x 68.00.6

A'dam") \ a8~l S.'oiS x 5-496 - -

R'dam i) 4 2.41° 5 X2.513 — - ? '5-3X7 4 33

Haan 3 832 3 6.391 — — 1 i3-»i9

1914 gyerigeS) 11 4.874 45 xo7-298 18 x36.937 x4 279.7x1 ~ _

Het Rijk 19 8.X44| 56 i34-2i7l x9 x42-433 x6 3o8.847 4 336-457 .

"Td-S- x 750 4 xo.424 - - 2 40.808 _ _

R'dam*) 5 2.116 5 xi.119 1 6.53° t 26.857 _ _

Haag 1) 11 5.642 3 6.179 — — 2 02.007 _ _ .

1915 OvextgeS I7 9.354 39 98.930 x7 xx9-377 7__X51°55 :

"HBt Riik I ,4 17-8^ X26.652I x8^-I^7|x2^86-727l ,

A'dam2) 3 2.010 5 x3-534 a X2.729 j 33_s83

pu™ 2 1.300 3 10.082 1 5-370

. Lag 3 X-29X 3 7-548 2 15-674 I 35-673

1916 gyerige^) xl 7.QX3 44 119-887 8 53-655 9 x33-97i — --—

Het Rijk | 21 X2.5I4 55 X3x.05i x3 1 87-434 x3 223^627 !

AÜan- — - 1 ' |oo - — ~ _ '

R'dam1) 3 \-597 2 6.846 — — _

■Haai? — — i 3-6oo — —

gverige') 5 3-X25 6 18.462 4 23-933 2 | 37-927 —

Het Rijk 8 4-722 10 30-4°8| 4 23-933 2 37-927 „ . .

I A'dam 9~öö ï 2-6o° — ~ —

R'dam") — — 2 44°° J2 xx_5°° — _

**% gverigei.) - ~ 1 i*-™ 3 °.7°° 3 65.5°° .

H«t Riik I 2 I 900I 10 I 21.3331 5 32.20o| 3 65.5°o| |

t) Metselaars, timmerlieden, schilders, behangers en st°ffeerders en,, alsmede °ok 2ij van wie was opgegeven: aannemer en trmmerman ~f S^_? TS^fë^ÊSr-, VS£ V«C 8'opn^ ^rngên5

«^So^ïTÏJ^ 12 ophef£ingen-

2 ^ve^» de^hxitrniet «vT «) Van 2 idem. ? Iteedanrfautóimenten &) Uitgesproken faülissementen passief globaal.

Sluiten