Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE III.

VERSLAG DER STAATSCOMMISSIE, INGESTELD BIJ KON. BESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1903, N. JI. Bedelarij en Landlooperij. Woonwagens en woonschepen. Habitueele dronkenschap.

DE RECIDIVE IN DE WERKINRICHTINGEN.

Bijlage ƒ Staat van verpleegden, gednrende 1906/) met aanwijzing voor de hoeveelste maal zij ^^/^^^^^^ III (analphabeten waren, en wat de voor de re maal opgenomenen betreft, hoeveel daarvan uit de stad en van het land waren.

Gestichten

ie maal.

2e maal.

3e maal.

4e maal.

5e maal.

6e maal.

7e maal.

8e maal.

9e maal. 10e maal. ne maal. 12e maal. 13e maal. 14e maal. 13e maal.

16e maal.

17e maal.

18e maal.

19e maal. Totaal

Voor de ie maal.

uit I van de het StadjLand

An alphabeten.

Veenhuizen I 189 92 66 47 32 29 24 28 19 10 10 6 4 5 1 1 1 — — 504 73 56 28

Veenhuizen II 66 48 37 19I 20 | 15 19 12 13 6 6 5 5 a 1 1 — — — 275 42 24 19

Veenhuizen III 62 69 39 36 33 38 j 23 10 8 12 14 15 3 5 1 2 — 1 1 372 38 24 2»

Totaal .. 257 209 142 102 85 82 66 50 40 28 30 26 12 12 3 4 1 1 1 1151 153 x°4 85

I ; _J

Hoorn 123 72 49 30 28 20 14 12 1 3 1 1 2 2 1 x — — — 360 88 35 43

Leiden (vrouwen) 15 7 16 53 — 2 2 — 1 — — ___ — — __ 51 10 5x1

s

> o w

») Het samenstellen van een meer recente tabel bleek onderhevig aan te groote bezwaren.

Sluiten