Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord┬╗

Dit 4e deel der Indische Spoorwegpolitiek bestaat uit drie tot dusver niet gepubliceerde hoofdstukken.

Aangezien de overzichtelijkheid schade lijdt door in elk deel, de vroeger verschenen deelen tot den dag bij te werken, is met de tot nog toe gevolgde gewoonte gebroken en zal het laatste deel handelen over de noodzakelijk geworden aanvullingen in vorige hoofdstukken.

De lezer, die de spoorwegpolitiek der laatste jaren wil volgen, vindt in de publicaties, welke sedert korten tijd worden uitgegeven (Mededeelingen der S. S. en jaarverslagen van het Spoor- en Tramwegwezen in N. I.) de voornaamste feiten vermeld. Met de jaarverslagen der S. S. en der particuliere maatschappijen, alsmede de Koloniale Verslagen is hij in de gelegenheid zich een beeld te vormen van het jongste gebeuren op spoor- en tramweggebied.

Het volgende deel zal handelen over de spoor- en tramwegen in den Oosthoek tot op heden, de jaren van weifeling en het tot standkomen der doorgaande verbinding BataviarSoerabaja (dus het tijdvak van 1883 tot en met 1889).

Wl. 19|9'19.

REITSMA.

Sluiten