Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot aanleg van de ln'n Madioen—Solo kwam het feit wederom ter sprake, dat omtrent staatsexploitatie niets beslist was (zie bijlage XII). De Minister ontkende dit en verwees naar de Memorie van Antwoord behoorende bn' de Indische Begrooting voor 1880 ad onderafd. 83. 9)

9) Zie hierover deel lil Hoofdstuk 1 § 12 noot 19.

Sluiten