Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de beraadslaging was gesloten werd het wetsontwerp tot overdracht van de spoorweglijn van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat, met 14 tegen 13 stemmen verworpen.

Tegen stemden de heeren de Raadt, Vos de Wael, de Sitter, Muller, Smitz, Hengst, van Ryckevorsel, Pyls, Borsius, van Vollenhoven, Cremers, Fransen van de Putte, van Tienhoven en Regout.

Voor stemden de heeren van Naamen van Eemnes, Stork, Schimmelpennick van der Oye, Blussé, Carsten, Breuning, Nobel, Merkes van Gendt, Viruly, Pické, Huydecoper van Maarsseveen, Insinger en de Voorzitter.

Afwezig waren by deze stemming de heeren van Limburg Stirum, van Akerlaken en Buchner.

De heer L. G. A. graaf van Limburg Stirum trad de vergaderzaal binnen, en zei: „Ik stem vóór, Mynheer de Voorzitter", waarop de Voorzitter Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga opmerkte „Uw naam was reeds afgelezen".

De heer C. T. Stork, het woord gevraagd en verkregen hebbende, zei: „Is by de medegedeelde cyfers de stem van den heer van Limburg Stirum ook medegerekend ?"

De Voorzitter: antwoordde.„De stem van dien heer is niet medegeteld, omdat hy by de stemming afwezig is geweest".

Daarna werd de vergadering tot nadere byeenroeping gescheiden.

Sluiten