Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rongdowo naar de dessa Ngempit. Op 2 Mei 1912 werd de laatste lijn voor goederenverkeer, in November van hetzelfde jaar ook voor reizigersverkeer opengesteld. De voorwaarde waarop voor deze twee lijntjes concessie werd verleend, waren dezelfde als die van de hj'n Pasoeroean-Waroengdowo. Bijzonderheden deden zich bij de concessieverleening niet voor.

Sluiten