Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende bibliotheken, dié haar titels drukken, inmiddels geregeld door den C C. opgenomen zijn.

Tot nu toe heeft het werk kunnen geschieden door één assistent met eenige jongens, die knippen en plakken. Het tweede stadium is, dat wat aan boektitels in de verschillende bibliotheken nog niet gedrukt is, maar enkel ter plaatse aanwezig is (geschreven of getypt) verwerkt wordt. We zenden daartoe onzen assistent met zijn catalogus de verschillende bibliotheken rond; hij wordt b.v. eerst een jaar of langer naar de Koninklijke Bibliotheek gezonden, vergelijkt zijn fiches met die der K. B., merkt de titels der daar aanwezige boeken met het no. dier bibliotheek, en maakt van de overige boeken titels. Het werk zal sneller opschieten dan zoo oppervlakkig lijkt (en naarmate het vordert naar verhouding nog sneller opschieten) omdat het aantal reeds aanwezige titels voortdurend vermeerdert, terwijl het tijdroovende juist in het maken der nieuwe titels zit. Toch zal het wel noodig blijken, indien die tijd van detacheering aanbreekt, dat er een tweede assistent bij komt, want de C. C. zal dan reeds zoon omvang hebben gekregen, dat hij ook de aanvragen reeds kan gaan behandelen, waarover dadelijk.

Welke bibliotheken zal de C. C. omvatten? Alle, behalve die, welke enkel voor een klein kringetje lezers (leden van een genootschap b.v.) bestemd zijn; dus ook bibliotheken als Teyler, die niet of onder zeer bezwarende omstandigheden uitleenen. Leent een bibliotheek niet uit, dan zal men zelf mo<#en beslissen, of men de reis er voor over heeft, om het boek ter plaatse te consulteeren; hoofdzaak is, dat men ten minste weet, dat het bereikbaar is. Die C. C. zal natuurlijk titels bevatten, die niet alle volgens hetzelfde systeem bewerkt zijn, , maar het is materiaal, dat door een vakkundige gehanteerd wordt, die zich door die ongelijkvormigheid best zal heenslaan. En mede daarom moet die C. C. aan een groote bibliotheek ondergebracht worden, omdat men daar vakkundigen heeft, en over een bibliographisch materiaal beschikt, waarin men verder kan zoeken, wanneer een titel niet in den C. C. voorkomt. In Leiden bestaat de uitstekende maatregel om, als iets gevraagd wordt, dat niet in den catalogus voorkomt, wat verder te zoe-

Sluiten