Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theken, en van de andere boeken, Nederlandsche na 1800, en buitenlandsche, mocht invoegen. Er was tusschen deze twee catalogi behalve het genoemde, nog dit verschil, dat de heer v. S. ook catalogi van aucties, bibliographieën als Willems, Les Elzevier, e. d verwerkt had, die in den C. C. niet zouden worden opgenomen, omdat het mij alleen te doen was om titels van boeken, waarvan ik wist waar zij te vinden^ waren. Maar nu die andere titels er eenmaal waren, zouden ze in den catalogus zonder bezwaar hebben kunnen blijven zitten. Mijn voorstel is door het Bestuur van het F. M.-fonds aangenomen, en nadat ik van mijn collega's, de bibliothecarissen der 3 R. U. B., van de Gemeentelijke U. B. van Amsterdam en van die der T. H. te Delft de belofte van medewerking had gekregen, werd het contract met het F. M.-fonds geteekend en verhuisde de catalogus van den heer v. S. naar de K. B. De heer v. S. bleef voorloopig aan zijn verzameling doorwerken, en wij begonnen onzen C. C. op te bouwen. Ik was door deze combinatie natuurlijk verplicht hetzelfde formaat van fiches en van laden te nemen dat hij gebruikte, wat ik anders zeker niet gedaan zou hebben. Na v. S.'s overlijden in 1928 voelde het Bestuur van het F. M.-fonds er weinig voor om nu tot de fusie over te gaan; het is mij nog steeds een raadsel dat men zich in 1922 geen rekenschap heeft gegeven van hetgeen men deed, maar ik heb den catalogus zonder hartzeer zien heengaan, omdat ik er absoluut buiten kan; betreur alleen dat al het werk daaraan gedaan nutteloos is geweest: hij staat thans in het Boekhuis op de Heerengracht te Amsterdam, in keurige eiken kistjes met nikkel beslag; een eersteklas begrafenis.

De catalogi, die wij tot C. C. verwerken, kunnen in twee groepen verdeeld worden: de eenzijdig bedrukte bladen, of kolommen, waarop — naar het voorbeeld van Leiden — de drie andere U. B. de Koninklijke, het Vredespaleis, Rotterdam hun titels drukken, en de catalogi in boekvorm Ik mag aannemen dat U allen deze twee specimina kent en behoef daarop thans niet in te gaan.

Wij zijn nu begonnen de Leidsche bladen te laten uitknippen en opplakken op de fiches, die in de U. B. en K. B.

Sluiten