Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den C. C. moeten laten aanbrengen, en dat zou zoo n groot werk zijn, dat ik beter vond onze titels er uit te laten, al moet daardoor ook in veel gevallen dubbel werk gedaan worden.

Komt dus een gevraagd boek in den catalogus der K. B. voor, dan noteert de beambte de signatuur op de aanvraag, die dan ter afdoening' naar de uitleen gaat, en alleen wanneer het boek reeds uitgeleend is, wordt de aanvraag naar den C. C. teruggestuurd. In den C. C. worden nu de overblijvende aanvragen, dus van boeken, die de K. B. niet heeft, of die uitgeleend zijn, nagezien; is een titel daar te vinden, dan wordt op de aanvraag genoteerd, welke bibliotheek of bibliotheken het boek hebben, d.w.z. er wordt een wafelvormig stempel met (voorloopig) de cijfers 1—40 opgezet, en de nummers der bibliotheken, die het boek bezitten, worden doorgeslagen; de aanvraag gaat dan met de middagpost naar een dier bibliotheken; is het boek in de eerste uitgeleend of niet beschikbaar, dan zendt die de aanvraag naar de volgende enz. Komt het boek niet in den C. C. voor, dan stempelen wij „Niet in C. C." en sturen de aanvraag naar een andere bibliotheek, want het kan zijn dat het boek daar ontvangen is, maar dat wij den titel nog niet hebben ontvangen, of nog niet verwerkt.

Het is daarom dat wij moeten verlangen, in het uitsluitend belang van den aanvrager, dat ieder boek op een afzonderlijk briefje wordt aangevraagd; als er twee op één briefje staan, waarvan het eene b.v. in Leiden, het andere in Utrecht is, zouden wij er bij moeten schrijven n<>. 1 in Leiden, n°. 2 in Utrecht, en de aanvraag naar Leiden zenden, dat ze dan, om n°. 2, naar Utrecht door moest zenden, en zou de aanvrager het 2e boek later krijgen, dan noodig is. Het zou ons extra administratie kosten, en die moet ik tot den kleinst mogelijken omvang terug brengen; want we krijgen gemiddeld 60 aanvragen van buiten per dag; het totaal in het afgeloopen jaar was + 17000; er zijn dagen met 140 aanvragen. Daarom vragen we ook dat iedere aanvraag onderteekend wordt, en dat men niet 10 boektitels op 10 briefjes schrijft, en een wel onderteekenden brief bijvoegt, met verzoek de op bijg. briefjes genoemde boeken te sturen; dat men zijn adres, en vooral zijn qualiteit vermeldt, want de aanvrager is misschien wel

Sluiten