Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helft der 18de eeuw alleen het huis Nassau-Weilburg was overgebleven, beheerschten nog in de iade het hertogdom Nassau tot de annexatie van 1866 door Pruisen, na 1890 het .groothertogdom Luxemburg.

De jongere Nassausche linie hield haar bezit evenmin als de oudste steeds in ééne hand. Zij splitste zich weldra in de takken Dillenburg, Hadamar, Dietz en Beilstein, totdat in het begin der i5de eeuw door huwelijk en erfenis zoo goed als geheel haar bezit in handen van den tak Nassau-Dillenburg kwam, sedert 1416, het jaar van zijns vaders

De burcht Dillenburg. Naar een anonieme prent.

dood, vertegenwoordigd door graaf Engelbrecht of, zooals hij aan het verfranschte Brabantsche hof heette, Engelbert, die ook het oude graafschap Vianden met Grimbergen in Brabant, St. Veit enz. in het Luxemburgsche van zijn vader erfde.

Engelbrecht was de eerste graaf van Nassau, die zich in de Nederlanden had gevestigd ten gevolge van zijn huwelijk (1 Aug. 1404) met Johanna van Polanen, vrouwe van de Leek, erfdochter van het rijke bezit der Polanens, een tak van het oude Hollandsche geslacht van Wassenaar. Het voornaamste deel van dit bezit was de Brabantsche heerlijkheid Breda, in welker kasteel hij placht te resideeren voorzoover

Sluiten