Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning Maximiliaan en Philips den Schoone en herhaaldelijk bij hunne afwezigheid hun plaatsvervanger aan het hoofd van het bestuur der Nederlauden, als hoedanig hij de dynastieke staatkunde van Maximiliaan en Philips den Schoone krachtig bevorderde. Hij had als Vliesridder tot zijn devies gekozen het trotsche: „Ce sera moy, Nassau", won voor Maximiliaan den slag bij Guinegate (1479), leidde

Het Hof van Nassau.

Detiil van een prent van Jan van de Velde: Gezicht op het Hof van Brabant te Brussel.

sedert 1494 als voorzitter den Grooten Raad van Bourgondië, bouwde het Nassausche paleis te Brussel, was een bekend beschermer van de schoone kunsten, vermeerderde door aankoop en ruil zijne bezittingen en rechten in Brabant en werd door den landsheer o. a. met het burggraafschap van Antwerpen begiftigd.

Zijn Brusselsen paleis stond in het begin der i6<ie eeuw bekend als mededinger van het vlak daarbij gelegen Bourgondische vorstenpaleis op de „Montagne de la Cour". Het had een prachtig uitzicht over de

Sluiten