Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst en wetenschap en breidde zijne Brabantsche bezittingen wederom uit. Hij herbouwde en versterkte het kasteel te Breda en maakte het tot een prachtig verblijf uit den Renaissance-tijd. De begonnen herbouw bleef echter na zijn spoedig gevolgden dood en dien van zijn zoon onvoltooid. Toch was ook dit kasteel tegen het midden der i6de eeuw

Hendrik III, graaf van Nassau, met zijne drie opeenvolgende gemalinnen Francoise de Savoye, Claude de Chalon en Mencia de Mendoca. Naar een carton van Barend van Okxey in het Prentenkabinet te München.

een vorstelijk verblijf, rijk versierd met tapijten en schilderijen en met een prachtig meubilair voorzien. Keizer Maximiliaan en Karei V hebben er herhaaldelijk de gastvrijheid genoten van den Nassauschen graaf, die door den laatste als een intiem vriend en krijgsmakker werd behandeld, met wien hij omging als met zijn gelijke. Dat Hendrik het origineel der Augsburgsche Confessie onder zijn berusting had — zooals later blijken zal — spreekt misschien voor het hooge vertrouwen,

Sluiten