Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„militair" testament in het gezicht des vijands, zonder dat de Keizer van den inhoud geheel op de hoogte was. Het hield in, dat 's Prinsen jonge weduwe voor haar leven het vruchtgebruik van al zijn bezittingen zou hebben. Na haar dood of haar eventueel hertrouwen echter zou

alles volgens het verdrag van 1472 komen aan zijn oudsten neef, zoon van zijn oom graaf Wilhelm van NassauDillenburg. De jonge Wilhelm zou vooreerst slechts f 20000 's jaars uit de renten der goederen ontvangen; Palamedes ontving een lijfrente. Mocht echter de weduwe nog na zijn dood een kind van hem ter wereld brengen, dan zou dat kind de universeele erf-' genaam zijn. Uitvoerders van dezen uitersten wil zouden zijn: Francois, hertog van Lotharingen, broeder der Prinses, Adolf, graaf van Holstein-

Wilhelm, graaf van Nassau-Dillenburg.

Naar een schilderij in de vergaderzaal der Provinciale Staten te Groningen.

Schauenburg, coadjutor van het aartsbisdom Keulen, benevens de aanzienlijke Bourgondische staatsambtenaren De Praet, De Granvelle (den ouden) en Van Schore.

Prins René was met zijn oom Wilhelm van Nassau-Dillenburg steeds in nauwe betrekking gebleven en deze zelf, altijd voor de belangen

Sluiten