Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Corbaron in den zomer van 1549 stond daarmede blijkbaar in verband: de Prins moest Bourgondisch edelman zijn en blijven. Zijne beide Duitsche neven werden nu aanstonds weggezonden en Champagney zou hem verder ontwikkelen in de aan het Bourgondische hof gewenschte richting.

Ook zijn reeds vroeg besproken huwelijk met Anna van Buren vond ernstige bedenking bij de Bourgondische staatslieden, daar haar vader, hoe gezien ook bij den Keizer, op kerkelijk gebied nooit ten volle vertrouwd was geworden en hare verwanten allerlei Duitsche relatie's hadden. Zij achtten het beter hem met een Spaansche vrouw te verbinden, zooals zijn oom Hendrik in derde huwelijk had getrouwd. Ten slotte echter gaf de Keizer op aandrang der Nassauers toestemming tot het door zijn getrouwen veldheer zoo ernstig begeerde huwelijk met de jonge en rijke Anna, dat den 8sten juli i55i eindelijk te Buren werd voltrokken, in tegenwoordigheid van Anna's moeder, Francoise de Lannoy, van hare grootmoeder, Margaretha van Bergen, van de graven van Aremberg en Boussu, van George van Egmond, bisschop van Utrecht, van de beide graven van Nieuwenaar en andere Nederlandsche en Duitsche verwanten der jonggehuwden.

Oranje's onbezorgde jeugd was voorbij.

Sluiten