Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevallen aan de kinderen uit het tweede huwelijk; het is evenwel zeer goed mogelijk, dat ook de Koning een dergelijke vorstelijke verbintenis voor den machtigen edelman ten slotte niet gewenscht heeft. Een' tweede aanzoek des Prin¬

sen, ditmaal om de hand der jonge, schoone en rijke weduwevan den hertog van Enghien, dochter van den graaf van St. Pol, stuitte af op de weigering van koning Hendrik II van Frankrijk om haar en hare bezittingen aan een vreemdeling te verbinden. Toen wendde hij zich in het najaar van 1559 door middel van zijn broeder Ludwig en zijn aanstaanden zwager Günther van Schwarzburg tot keurvorst August van Saksen om de hand van diens nicht Anna, eenige nagelaten dochter van diens broeder en voorganger, den beroemden keurvorst Moritz.

De jonge en tamelijk vermogende vorstin was door haren oom, na den vroegen dood haars vaders (1553), aan diens hof opgevoed. Zij was 23 April

1544 geboren, dus nog

zeer jong, maar zij was leelijk, zelfs eenigszins misvormd van rug, geestelijk weinig ontwikkeld, humeurig en eigenzinnig. Doch zij was de dochter van Moritz, den overwinnaar van keizer Karei, den aan-

•Aj/ma.Van Jafltnprauitint tofnitlov. mmcir t Tj«n orwwrni at\vm<)<..

J-

Anna van Saksen

Naar een gravure van Abraham de Bruvn.

Sluiten