Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het werd in de groote feestzaal van het Leipziger raadhuis voltrokken en de markgraaf van Brandenburg-Cüstrin in het bijzonder herinnerde den Prins vóór de symbolieke bedbestijging met nadruk nog eens in aller bijzijn, dat Oranje zijne gemalin bij de „erkannte Wahrheit des heiligen Evangelii* en het genot „der hochwürdigen Sakramente unverhindert" móest laten blijven. Een schitterend feestmaal was aangericht voor de 15000 aanwezige personen, die met hunne 11000 paarden reusachtige hoeveelheden eetwaren en dranken verorberden. Prachtige ridderfeesten, tournooien, bals en maskerades volgden elkander op, dagen achtereen. 1 Sep¬

tember verliet het prinselijke paar Leipzig en begaf zich over Fulda naar Dillenburg, waar eenige dagen in den schoot der familie werden doorgebracht. Toen ging het over Mainz naar Breda, waar de jonggehuwden begin October aankwamen, weldra begroet door deü Nedèrlandschen adel, die er weder kwam feestvieren.

De landvoogdes berichtte koning Philips uitvoerig over deze dingen, met name over de bevredigende berichten omtrent 's Prinsen katholieke

gezindheid, die hij steeds met veel

ijver had getoond. Over wat in het Lazarus von Schwendi.

publiek door Brandenburg-Cüstrin en Naar een anonieme prent,

anderen, hem ten dezen voorgehouden

was, schreef de bij de landvoogdes zeer geziene keizerlijke veldoverste Lazarus von Schwendi, blijkbaar op verzoek des Prinsen, haar een geruststellenden brief, waarin hij het liet voorkomen, dat de Prins dienaangaande niet anders dan zeer in het vage geantwoord had om mogelijke bezwaren der protestantsche vorsten te ontwijken. De Prins had de keurvorstin, die hem eveneens had vermaand hare nicht aan godsvrucht en christelijk leven volgens hare-opvoeding te houden, echter losweg geantwoord, dat hij de jonge Anna niet met zulke „melancholische Dinge" zou plagen en dat zij veeleer dan

6

Sluiten