Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd de kleeding te Brussel zeer veel gedragen, vooral tijdens den dollen karnavalstijd, waarop de narrenkappen schenen te slaan.

De Koning raadpleegde eindelijk Alva nog eens over het te nemen besluit. Hij vroeg dezen, wat hij dacht van een „eervolle" verwijdering van den al te gehaten kardinaal door hem naar keizer Ferdinand te zenden met een opdracht over zeker Italiaansch huwelijksplan, waarna

de afgezant b.v. zijne moeder in Bourgondië zou kunnen gaan bezoeken. Alva echter raadde nogmaals hem zonder schroom te handhaven tegenover de rebelsche Grooten en kwam weder met zijn plan om Egmond naar Spanje te lokken; als de Koning aan het plan bleef vasthouden, veeleer dan den kardinaal weg te zenden, zou deze zelf in ieder geval moeten vragen naar Bourgondië te mogen reizen en dan van daar uit zelf zijn ontslag kunnen aanbieden, want de Koning moest niet schijnen toe te geven. Hij raadde verder Renard

Viglius van Zwichem Aytta. uit Brussel te verwijderen

Naar een schilderij in het Museum te Weenen. en VOOral Voorzichtig te

zijn met Oranje, die volstrekt niet weten mocht, hoe de Koning eigenlijk over hem dacht, vooral nu hij in zijn prinsdom zelf de Hugenoten toeliet, wat een duidelijk bewijs was voor zijn kettersche gezindheid. Maar het beste was zich zoolang gedekt te houden, totdat de tijd zou komen om den leiders van het verzet de hoofden af te houwen.

De Koning dacht over een en ander na en zond eindelijk Armenteros

Sluiten