Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het algemeen. Zijn secretarissen — hij had er verscheidene voor de verschillende talen — hadden druk werk met deze correspondentie naar alle zijden. Hij had telkens samenkomsten met zijne vrienden, o. a. op i Mei 1565 te Vianen, bezitting van Hendrik van Brederode,

Lodewijk's vriend, waar

leden van de Liga en van den lageren adel toen meer dan een belangrijke bijeenkomst hielden.

Ook deze laatsten werden thans namelijk in de plannen der Grooten ingewijd ; Brederode en Lodewijk van Nassau waren daarbij de tusschenpersonen. De eerste begon zijn kasteel te Vianen te versterken, wat bij de tegenpartij wantrouwen verwekte, ook tegenover Oranje, die in dezen tijd Brederode zoo ongeveer als zijn vertegenwoordiger in zijn stadhouderschap Holland beschouwde en mèt hem trachtte het wegens financieele zaken onwillige Amsterdam tot rede te brengen, wat hun beider namen in een daar gezongen „joly

chanson", schrijft Brederode hem, bijeen deed voegen. In September 1565 kwam ook de hertog van Kleef, wiens gezindheid in godsdienstzaken bij de Katholieken vanouds niet in goeden reuk stond, met den graaf van Nieuwenaar naar Vianen en ontmoette er den 88**1" Oranje, Egmond, Hoorne, Hoogstraten, Culemborg en andere hooge edelen, wat natuurlijk ernstige

Antoine de Lalaing, graaf van Hoogstraten.

Kaar een anoniem schilderij in het Museum te Breslau.

t

Sluiten